Skip to main content
Conference paper, 2006

Förlängt eller för långt arbetsliv?!

Nilsson, Kerstin

Published in

Conference


Seminarium om sysselsättningsutvecklingen bland äldre” Expertgruppen för studier i samhällsekonomi (ESS),

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Social Sciences
  Economics and Business

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/22925