Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Cypermetrin kan skada både fisk, kräftor och vattenlevande insekter!

Goedkoop, Willem; Kreuger, Jenny

Published in


Publisher: Föreningen Skogen