Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Effekter av förhöjt knivtryck i skördaraggregat på barkskador hos massaved och följdeffekter på produktionen av granbarkborrar

Björklund, Niklas; Hannrup, B; Jönsson, P

Published in

Arbetsrapport / Skogforsk
2008, number: 668
Publisher: Skogforsk