Skip to main content
Book chapter, 2007

Bioenergi från skogen - både plus och minus för miljömålen

Egnell, Gustaf

Keywords

Skogsbänsle; miljömål; miljö; grot; stubbar

Published in

Formas fokuserar
2007, pages: 309-321
Book title: Bioenergi - till vad och hur mycket?
ISBN: 978-91-540-5995-9
Publisher: Formas

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Economics and Business
  Renewable Bioenergy Research
  Social Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/22971