Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2007

Bioenergi från skogen - både plus och minus för miljömålen

Egnell, Gustaf

Keywords

Skogsbänsle; miljömål; miljö; grot; stubbar

Published in

Formas fokuserar
2007, pages: 309-321
Title: Bioenergi - till vad och hur mycket?
ISBN: 978-91-540-5995-9
Publisher: Formas