Skip to main content
Book chapter, 2008

Antidoter vid akuta förgiftningar och för avbrytande av vissa läkemedels effekter

Tjälve, Hans

Published in

FASS vet.
2008, pages: 664-678
Book title: FASS vet. 2008 : förteckning över läkemedel för veterinärmedicinskt bruk
ISBN: 978-91-85314-98-0
Publisher: Läkemedelsindustriföreningen

Authors' information

Tjälve, Hans
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biomedical Science and Veterinary Public Health

UKÄ Subject classification

Other Veterinary Science
Pharmacology and Toxicology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/22984