Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2005

Tänkvärda trädgårdar. När utemiljön blir en del av vården

Schmidtbauer, Pia; Lieberg, Mats; Grahn, Patrik

Published in


Publisher: Formas Förlag

   SLU Authors

  • Lieberg, Mats

   • Department of Landscape Planning Alnarp, Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Landscape Architecture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/22985