Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Hur påverkar apelsinjuice miljön? Kunskapssammanställning och förslag till framtida studier

Lagerberg Fogelberg Charlotte

Published in


Publisher: uppdrag Arla Foods

   SLU Authors

  • Lagerberg Fogelberg, Charlotte

   • Centre for Sustainable Agriculture, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/22990