Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2003Peer reviewed

Syntesens roll och världshistorien : samhällelig komplexitet och imperiernas historia

Myrdal, Janken

Published in

Historisk Tidskrift
2003, Volume: 123, number: 2, pages: 259-284