Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2004

Värderingar och visioner bland privatskogsägarna och "deras" skogstjänstemän

Mattsson, Leif; Boman, Mattias; Kindstrand, Claes

Published in

Title: Björk, L. & Sallnäs, O. (red.): SUFOR Årsskrift 2003, Tema: Uthålligt skogsbruk ur privatskogsägares perspektiv
ISBN: 91-576-6627-X
Publisher: SUFOR