Skip to main content
Report, 2008

Mellansvenska försökssamarbetet - Kapitel sorter sidnr: 102-104, 150-155

Roland, Johan

Published in

Försöksrapport för Mellansvenska försökssamarbetet
2008,
Publisher: SLU/mark och miljö/Inst f precisionsodling och pedometri

Authors' information

Roland, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/23045