Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Gångna landskap : Möten mellan väghistoria och landskapshitoria

Hans, Antonsson; Torgrim, Sneve Guttormsen; Elisabeth, Rudebeck; Mattias, Qviström; Jenny, Nord; Raimond, Thörn; Jane, Jansen; Håkan, Aspeborg; Jan-Olof, Montelius; Patrik, Olsson; Michael, Frisk; Jerker, Moström; Tiina, Sarap; Liv, Marit Rui
Qviström, Mattias (ed.)

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsplanering, Alnarp
2006, number: 06:1, pages: 4-5 Title: Gångna landskap: möten mellan väghistoria och landskapshistoria

Publisher: Institutionen för Landskapsplanering Alnarp