Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2001

Inne i värmen eller ute i kylan - kommunekologerna

Dovlén, Sylvia

Published in

Institutionen for Infrastruktur och Samhallsplanering
2001, number: TRITA-IP FR 01-88, pages: 100-121 Title: Arena för hållbar utveckling: aktörer och processer

Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan

UKÄ Subject classification

Social Sciences
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Economics and Business

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/23169