Skip to main content
Magazine article, 2000

Miljöstöden – räddningen för jordbrukets biologiska mångfald?

Hasund; Knut, Per

Keywords

miljöstöd; politiska styrmedel; biologisk mångfald; naturvårdspolitik; jordbrukspolitik

Published in

Biodiverse
2000, volume: 3/5, pages: 8-9
Publisher: Centrum för Biologisk Mångfald, CBM

Authors' information

Hasund, Knut Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Landscape Architecture
Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/23221