Skip to main content
Magazine article, 2006

Statistik, genetik och husdjur – en vinnande kombination

Carlborg, Örjan

Published in

Miljöforskning: Formas tidning för ett hållbart samhälle
2006, Volume: 2006, number: 4, pages: 19-20

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Genetics

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/23322