Skip to main content
Report, 2007

Lustgasavgång från åkermark vid reglering av grundvattennivån – en litteraturstudie

Wesström Ingrid, Joel Abraham

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik)
2007, number: 6
Publisher: SLU