Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2004

Välj E-märkta växter - en garanti för bra träd och buskar

Lagerström, Tomas

Published in

Din trädgård
2004, number: 2, pages: 40-41

    UKÄ Subject classification

    Landscape Architecture
    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/23326