Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2005

Forskning - till vilken nytta?

Hilding-Rydevik, Tuija; Isaksson, Karolina; Skantze, Ann

Keywords

forskning; nytta

Published in

Trita-INFRA
2005, pages: 171-193
Title: Hållbar utveckling i praktiken - möten, gränser och perspektiv
ISBN: 91-7323-117-7
Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)