Skip to main content
Book chapter, 2005

Forskning - till vilken nytta?

Hilding-Rydevik, Tuija; Isaksson, Karolina; Skantze, Ann

Keywords

forskning; nytta

Published in

Trita-INFRA
2005, pages: 171-193
Book title: Hållbar utveckling i praktiken - möten, gränser och perspektiv
ISBN: 91-7323-117-7
Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Skantze, Ann
Isaksson, Karolina

UKÄ Subject classification

Engineering and Technology
Construction Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/23387