Skip to main content
Book chapter, 2005

Kommunen och territoriet - planering som en arena för hållbar utveckling

Hilding-Rydevik, Tuija; Skantze, Ann

Keywords

hållbar utveckling; forskningsprojekt; kommun; planering

Published in

Trita-INFRA
2005, pages: 13-25
Book title: Hållbar utveckling i praktiken - möten, gränser perspektiv
ISBN: 91-7323-117-7
Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Skantze, Ann

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/23391