Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2005

Kommunen och territoriet - planering som en arena för hållbar utveckling

Hilding-Rydevik, Tuija; Skantze, Ann

Keywords

hållbar utveckling; forskningsprojekt; kommun; planering

Published in

Trita-INFRA
2005, pages: 13-25 Title: Hållbar utveckling i praktiken - möten, gränser perspektiv
ISBN: 91-7323-117-7Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)