Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2002

Trädgårdar och parker i odlingslandskapet

Jansson, Eva
Jansson, Eva (ed.)

Published in

Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet
2002,
Publisher: Jordbruksverket

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Horticulture
  Landscape Architecture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/23394