Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2003

Opmåling og visuel dokumentation i forskning og i praksis – er der en forskel?

Busse; Nielsen, Anders

Published in

Title: Landskab og Landskabsarkitektur – en antologi om tidens tanker

Publisher: Biofolia