Skip to main content
Other publication, 2008

Interviewed on program P1 Sveriges Radio – Vetandets värld. Utvinning av fosfor som gröna gödselmedel ur avfall. Send on the 27th of February at lunch

Kirchmann, Holger

Published in


Publisher: SLU/Inst f. mark och miljö/Växtnäring och markbiologi

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/23446