Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2004

Kommunerna - en av huvudaktörerna i kärnavfalssfrågan (The municipalities - one of the main actors in relation to final disposal of nuclear waste)

Söderberg, Olof; Hilding-Rydevik, Tuija

Keywords

slutförvar; utbränt kärnbränsle; Sverige; kommun

Published in

Statens offentliga utredningar
2004, number: 2004:67, pages: 79-138
Title: Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
ISBN: 91-38-22166
Publisher: (Statens råd för kärnavfallsfrågor) Swedish national council for nuclear waste