Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Kärnavfall - barriärerna, biosfären och samhället

Glimelius Kristina, Sandström Rolf, Bråkenhielm Carl Reinhold, Hilding-Rydevik Tuija, Lindblad Inga-Britt, Nisser Marie, Andersson-Skog Lena, Forsling Willis, Knutsson Gert, Mattsson Sören, Stigh Jimmy

Keywords

slutförvar; kärnavfall; FUD-program

Published in

Statens offentliga utredningar
2005, number: 2005:47ISBN: 91-38-22364-3
Publisher: Statens råd för kärnavfallsfrågor