Skip to main content
Other publication, 2006

Redovisning av uppdraget "Kompletterande utredningar för revideringen av bedömningsgrunder för påväxt – kiselalger i vattendrag. Uppföljning av projekt nr 216 0531, dnr 721-1907-05Mm." Slutrapport delprojekt 2

Kahlert, Maria

Published in


Publisher: Erkenlaboratoriet, Uppsala Universitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/23493