Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2006

Redovisning av uppdraget "Kompletterande utredningar för revideringen av bedömningsgrunder för påväxt – kiselalger i vattendrag. Uppföljning av projekt nr 216 0531, dnr 721-1907-05Mm." Slutrapport delprojekt 2

Kahlert, Maria

Published in


Publisher: Erkenlaboratoriet, Uppsala Universitet

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/23493