Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2005

Redovisning av uppdraget "Kompletterade utredningar för revideringen av bedömningsgrunder för påväxt - kiselalger i vattendrag. Uppföljning av projekt nr. 502 0415, dnr 235-5018-04Me." Delprojekt 1: Kunskapssammanställning angående metoder

Kahlert, Maria

Published in


Publisher: Erkenlaboratoriet, Uppsala universitet

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/23496