Skip to main content
Other publication, 2004

Redovisning av uppdraget ’Framtagande av typologi/regionspecifik påverkansbedömning och klassgränser’. Revidering av bedömningsgrunder för påväxt – kiselalger i vattendrag. Slutrapport nr. 502 0415, dnr 235-5018-04Me

Kahlert, Maria

Published in


Publisher: Erkenlaboratoriet, Uppsala universitet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Fish and Aquacultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/23508