Skip to main content
Report, 2008

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2006

Brandt Maja, Ejhed Heléne, Rapp Lars

Keywords

Övergödning; kväve; fosfor; bealstning på havet; källfördelning

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2008, number: 5815
ISBN: 978-91-620-5815-9
Publisher: Naturvårdsverket

  SLU Authors

  Associated SLU-program

  Eutrophication

  UKÄ Subject classification

  Forest Science
  Agricultural Science
  Fish and Aquacultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/23532