Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2006

Förädling och kvalitetssäkring av beräkningssystem för diffus belastning, retention och tillförsel till havet för PLC5 rapporteringen 2007

Rapp, Lars; Brandt, Maja

Keywords

Beräkningssystem vatten; Övergödning; kväve; fosfor; TPS; TBV

Published in


Publisher: SMED

  Associated SLU-program

  Eutrophication

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science
  Fish and Aquacultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/23566