Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2007

Urørt skov - Skovudviklingstype 94

Larsen, J B; Busse, Nielsen Anders

Published in

Videnblade Skovbrug
2007, number: 3.1.-30
Publisher: Skov & Landskab