Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2006

Douglasgran, rødgran og bøg - Skovudviklingstype 61

Larsen J B, Busse Nielsen Anders

Published in

Videnblade Skovbrug
2006, number: 3.1.-23Publisher: Skov & Landskab