Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2005

Eg med ask og avnbøg - Skovudviklingstype 21

Larsen, J B; Busse, Nielsen Anders

Published in

Videnblade Skovbrug
2005, number: 3.1.-16
Publisher: Skov & Landskab