Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2005

Bøg med douglasgran og lærk - Skovudviklingstype 13

Larsen J B, Busse Nielsen Anders

Published in

Videnblade Skovbrug
2005, number: 3.1.-14
Publisher: Skov & Landskab