Skip to main content
Book chapter, 2002

Kritisk belastning för försurning av skogsmark och sjöar - En sammanvägning

Rapp, Lars; Wilander, Anders; Bertills, Ulla

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2002, pages: 107-122
Book title: Kritisk belastning för svavel och kväve
ISBN: 91-620-5174-1
Publisher: Naturvårdsverket