Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2002

Trädgård och odling i det offentliga rummet

Larsson, Marie

Published in

Conference

Nordiskt seminarium om urban- och boendeforskning