Skip to main content
Report, 2005

Utformning av avskärmningsanordningar för direkt solljus i stallar för frigående värphöns

Gustafsson, Gösta; Ascard, Kristina; Odelros, Åsa; von, Wachenfelt Eva

Published in


Publisher: SLU, Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi

  SLU Authors

  • Gustafsson, Gösta

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
   • Ascard, Kristina

    • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
    • Von Wachenfelt, Eva

     • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Veterinary Science
    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/23669