Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2006

Öppnare gränser - zoonoser på frammarsch hos sällskapsdjur och exotika djur

Ström; Holst, Bodil

Published in

Conference

Norwegian Veterinary Association Annual Meeting