Skip to main content
Report, 2006

Vargen – Artfakta – en sammanställning av data från det skandinaviska vargforskningssprojektet SKANDULV. (Underlag till Rovdjuren och deras förvaltning SOU 2007:86.)

Sand Håkan, Liberg Olof, Aronson Åke, Pedersen Hans-Christian, Wabakken Petter, Brainerd Scott, Karlsson Jens, Ahlqvist Per, Forslund Pär, Bensch Staffan

Published in


Publisher: Skandulv SLU Grimsö forskningsstation