Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2008

Hävd av strandängar

Olsson, Roger (Redaktör); Gustafson, Tomas; Berg, Åke

Published in

Title: Mångfaldsmarker: Naturbetesmarker en värdefull resurs
ISBN: 978-91-89232-29-7
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/23788