Skip to main content
Report, 2008

Beskattning av viltpopulationer Modellering av den framtida skandinaviska vargpopulationen Slutrapport till Naturvårdsverket

Forslund, Pär

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, SLU Uppsala

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/23794