Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2006

Fosfortillståndet i sydsvenska jordar

Gustafsson, Kjell; Söderström, Mats

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2006, number: 59, pages: 9:1-9:3
Publisher: SLU, Institutionen för växtvetenskap, Södra jorbruksförsöksdistriktet

Conference


Växtodlings- och växtskyddsdagar