Skip to main content
Conference paper, 2006

Fosfortillståndet i sydsvenska jordar

Gustafsson, Kjell; Söderström, Mats

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2006, number: 59, pages: 9:1-9:3
Publisher: SLU, Institutionen för växtvetenskap, Södra jorbruksförsöksdistriktet

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Gustafsson, Kjell
Lantmännen

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/23906