Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1997

Attityder till vindkraft

Hammarlund, Karin

Published in


Publisher: Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet