Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2003

Automatisk mjölkning –System med vill-kor

Sällvik, Krister; Oostra, Huibert

Publicerad i

Konferens

Svensk Mjölk - AMS erfarenheter

   SLU författare

  • Sällvik, Krister

   • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Husdjursvetenskap
  Veterinärmedicin

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/23920