Skip to main content
Report, 2007

Dialog om framtida vattenförvaltning

Jöborn Anna, Gipperth Lena, Westberg Lotten

Keywords

Lärande; adaptiv förvaltning; intressesamverkan

Published in

IVL Rapport
2007, number: B1741
Publisher: IVL Svenska miljöinstitutet