Skip to main content
Report, 1999

Grundvattensänkning och natur på Hallandsås

Florgård, Clas; Linnér, Harry; Olsson, Mats; Wiklander, Gunnar

Published in

Samhälls- och landskapsplanering
1999, number: 5
Publisher: Institutionen för landskapsplanering Ultuna, SLU

Authors' information

Florgård, Clas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Wiklander, Gunnar
Linnér, Harry
Olsson, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Soils

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Agricultural Science
Forest Science
Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/24024