Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2005

Odlingssystem och närsaltshushållning

Emanuelsson Urban, Jansson U, Mårald E
Mårald, E (ed.); Jansson, U (ed.)

Published in

Title: Bruka, odla, hävda. Odlingssystem och uthålligt jordbruk under 400 år
Publisher: Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/24045