Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2008

Ett tvärvetenskapligt intresse i traditionell kunskap

Tunon, Håkan

Published in

Title: Handlingsburen kunskap: Rapport från nordisk konferens 17-18 april 2008

Conference

Nordisk konferens om handlingsburen kunskap