Skip to main content
Report, 2005

Formativ utvärdering: Mot maximal regional utvecklingspotential - ett On Farm Research-projekt i sockerbetor

Höckert, Jenny; Ljung, Magnus

Published in

Uppdragsrapport
2005,
Publisher: SBU