Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2003

Tätt eller glest - trender och åsikter om god stadsplanering

Rådberg, J; Sjölin, e; Lindholm, Gunilla

Keywords

grönstruktur; stadsbyggnad

Published in

Gröna fakta
2003, number: 1/2003
Publisher: MOVIUM