Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2004Peer reviewed

Mer död ved i skogen - en förutsättning för tusentals arters överlevnad

de Jong Johnny, Dahlberg Anders, Almstedt Malin, Jonsson Bengt-Gunnar, Hysing Erik, Silfverling Göran

Published in

Fauna och flora
2004, Volume: 99:2, pages: 36-41
Publisher: Artdatabanken